Provozovatel

     Pořešínský přístav

    ESKULAP z.s. 

 

Vážení rodiče, bývalí i současní námořníci,
po letech, kdy vodu pro naši plavbu čeřila hlavně nepříjemná karanténní pravidla, vplouváme do vod nových, trochu jiných a věříme, že stejně zábavných.
Změny se týkají hlavně osoby provozovatele a délky jednotlivých turnusů.
Po letech, kdy provozovatelem našeho přístavu byla paní Monika Paterová, se provozovatelem stává spolek Pořešínský přístav ESKULAP z.s. , tato forma je u akcí pořádaných pro děti obvyklejší a lépe odráží unikátní charakter práce s dětmi. Žádné ze zkušeností nasbíraných v minulých letech ale nepřijdou nazmar - jak paní Paterová, tak další lidé, s nimiž jste se při zařizování letních akcí či v samotném přístavu potkávali, se na činnosti občanského sdružení i samotném chodu přístavu budou nadále podílet.
Pro vás se mění zejména protistrana ve smlouvě a číslo účtu pro úhradu.

Druhou změnou je délka a časování turnusů. Historicky se délka turnusů blížila třem týdnům, bohužel v poslední době přibývalo požadavků rodičů na kratší pobyty, stejně jako požadavků na pobyty začínající i končící o víkendových dnech, což by usnadnilo předání i převzetí dětí, jakož i návaznost na další letní aktivity, které obvykle o víkendech začínají i končí. Rozhodli jsme se proto pro změnu délky pobytu v Pořešínském přístavu na 15 dní, od soboty do soboty.

 

        

             

                        Monika Paterová          

             + 420 602 354 958

                         monika.paterova@gmail.com           

 

                110 00 Praha 1., Rybná 681/11